De eerste deelvraag was gericht op de ontwikkelingen van Augmented Reality de komende tien jaar. Om de deelvraag overzichtelijk te houden is ervoor gekozen om de ontwikkelingen op te splitsen in drie termijn: korte termijn (0-3 jaar), middellange termijn (3-5 jaar) en lange termijn (5-10 jaar).

De cijfers zien er op korte termijn erg gunstig uit voor Augmented Reality en in 2019 zal de omzet van Augmented Reality al hoger zijn dan die van Virtual Reality. Augmented Reality zal zich sneller gaan ontwikkelen zodra Google Tango door meer smartphone fabrikanten wordt geadopteerd of wanneer Apple met een iPhone komt die een geïntegreerde dieptecamera heeft. De vraag is of dit ook gaat gebeuren. Google Tango zit op dit moment pas op twee telefoons en bij Apple zijn het vooral nog geruchten die beweren dat op de nieuwe iPhone Augmented Reality wordt geïntegreerd. Op korte termijn zal Augmented Reality voornamelijk nog worden ontwikkeld voor de telefoon en tablet.

Op dit moment heeft 85 % van de Nederlandse bevolking een smartphone, terwijl de Head Mounted Displays nog in de ontwikkelingsfase zitten en niet te koop zijn voor de consument. Daarnaast is in de geschiedenis gebleken dat mensen bij een nieuwe technologie vaak eerst teruggrijpen naar een bestaande technologie als referentiepunt. Door Augmented Reality op de telefoon of tablet te gebruiken zal het grote publiek de voordelen van Augmented Reality inzien en zal de adoptie sneller gaan. Na loop van tijd wordt het publiek kritischer op het gebied van Augmented Reality, omdat de WOW-factor er snel af gaat en ontwikkelaars met toepassingen moeten komen die een toegevoegde waarde hebben.

Op korte – en middellange termijn is het voor de adoptie van Augmented Reality van cruciaal belang dat Augmented Reality zich doorontwikkelt op het gebied van hardware en software. Als dit in evenwicht is zal de doorbraak bij het grote publiek, zowel bij de bedrijven als de consument het snelst gaan. Op dit moment zijn er een aantal problemen op het gebied van hardware en de toekomst moet uitwijzen of er een oplossing komt voor de problemen. Op technisch gebied lijkt het vooral een kwestie van tijd voordat een Head Mounted Display kleiner wordt, de field of view groter wordt en de batterij beter, zodat de Head Mounted Display een hele dag comfortabel te gebruiken is.

Op middellange termijn zal 5G in Nederland landelijk gedekt worden en dat zal ervoor zorgen dat het mobiele internet sneller en stabieler is. Hiermee zou Augmented Reality elk moment goed bruikbaar zijn. Het ethische aspect en de regelgeving omtrent een Head Mounted Display is wellicht het grootste struikelblok voor Augmented Reality. Accepteren mensen de gevolgen van de technologie?

Op de lange termijn ziet u dat de voorspellingen zijn dat Augmented Reality zich zal doorontwikkelen en dat Augmented Reality een onderdeel wordt van een groter geheel. Samen met de Internet of Things en Artificial Intelligence moet Augmented Reality ons oneindig veel mogelijkheden geven. Die drie technologieën samen moeten het huidige internet ‘dom doen laten lijken’.

’De combinatie van Internet of Things, Artificial Intelligence en Augmented Reality moeten het huidige internet dom doen laten lijken.’

Er blijven factoren die belangrijk zijn voor de adoptie. Dit betreft vooral de manier van hoe we de technologie gaan gebruiken en wat de waarden en normen hiervoor zijn, een ethische discussie. Een Head Mounted Display is waarschijnlijk niet het eindstation van de technologie. De techniek zal steeds meer versmelten met ons dagelijks leven en op een gegeven moment moeten er smartlenzen op de markt komen voor Augmented Reality. Dit zal echter nog een geruime tijd duren.

 Hoe ziet de markt van Augmented Reality er op dit moment uit?

De exacte markt van Augmented Reality is lastig in kaart te brengen, omdat de cijfers ontbreken en veel aanbieders in een grijs gebied opereren. Zij zien Augmented Reality als een ‘dingetje erbij’ en niet als core business. Vaak wordt Augmented Reality nog als gimmick gebruikt, terwijl de sterkte van Augmented Reality juist de toegevoegde waarde is. Uit een marktonderzoek van BOM (2016) blijkt dat bedrijven die geïnteresseerd zijn in Virtual – en Augmented Reality gemiddeld € 41.250 per jaar uit willen geven aan Virtual – en Augmented Reality en verwachten dat dit verder zal stijgen naar € 67.400. Ontwikkelaars kunnen zich op dit moment door het beperkte aanbod nog goed positioneren in de lokale markt. Bedrijven die zich richten op Augmented Reality, richten allemaal op een andere toepassing en branche. Augmented Reality betreft op dit moment nog vaak maatwerk, waardoor het lastig is om schaalbare oplossingen te bedenken. Onderzoekers zien dit als punt van zorg, maar ik zie dit als kans voor.

’ Augmented Reality wordt vaak nog als gimmick gebruikt, terwijl de sterkte van Augmented Reality juist de toegevoegde waarde is.’

De grootste hype van Augmented Reality was tussen 2010 en 2011, maar ook in juni 2016 was er een grote piek te zien bij de zoekterm Augmented Reality. Dit komt door de Pokémon Go hype, maar dit betekent ook dat veel mensen nog onbekend zijn met de term Augmented Reality. Tijdens de Pokémon Go hype groeide de vraag naar soortgelijke projecten enorm. De markt is nog vrij hype gevoelig.

In Nederland is er nog geen nieuwswebsite die zich volledig richt op de markt van Augmented Reality, terwijl er meerdere nieuwswebsites zijn in Nederland voor Virtual Reality. De markt van Augmented Reality is op dit moment nog wel kleiner dan die van Virtual Reality, maar in deelvraag 1 kunt u lezen dat dat snel zal veranderen.

Welke ontbrekende kennis hebben de afdelingen binnen   nodig om te beginnen met Augmented Reality?

is door hun ervaring met Virtual Reality ook al in aanraking gekomen met Augmented Reality. De workflow van Virtual Reality en Augmented Reality scheelt niet veel van elkaar. Het grootste verschil tussen Virtual – en Augmented Reality is dat Virtual Reality gericht is op de beleving, terwijl bij Augmented Reality de focus op toepasbaarheid belangrijker is.

Augmented Reality wordt ontwikkeld met Unity en een software development kit voor Unity. De developers van   gebruiken al Unity voor Virtual Reality en een paar developers hebben ook al eens getest met de software development kit van Vuforia om Augmented Reality te ontwikkelen. Volgens de developers is Augmented Reality makkelijker te ontwikkelen dan Virtual Reality.   heeft intern al een project gedaan met Augmented Reality en de developers denken dat zij het meeste leren over Augmented Reality door het te doen. De developers hebben nog geen ervaring met diepte camera’s en Google Tango, terwijl deze techniek een belangrijke stap kan zijn voor de toekomst van Augmented Reality. Het is dus interessant om hiermee te experimenteren.

Welke mogelijkheden zijn er op korte en middellange termijn voor   om Augmented Reality applicaties te ontwikkelen?

Augmented Reality heeft ontzettend veel potentie en op de markt is er nog genoeg ruimte om in te springen op dit fenomeen. Belangrijk is om bij alle toepassingen de meerwaarde van Augmented Reality te benadrukken. Bedrijven zijn bereid om te investeren in Augmented Reality en dat zal komende jaren alleen maar toenemen (BOM, 2016). Augmented Reality is bij veel mensen nog een onbekend begrip, waardoor   potentiële klanten mist. Het is belangrijk dat mensen weten wat Augmented Reality is en wat   kan betekenen op het gebied van Augmented Reality.

Op dit moment zijn veel toepassingen van Augmented Reality maatwerk waardoor het lastig is om met schaalbare oplossingen te komen.   is met ROVR en TeachVR bezig om Virtual Reality schaalbaar te maken. Hier ligt ook kans voor Augmented Reality om een nog krachtiger platform te ontwikkelen.

De voorspellingen zijn dat Augmented Reality in veel verschillende branches een toevoeging kan zijn ter ondersteuning van de primaire processen. Voorbeelden hiervan zijn de zorg, engineering, vastgoed, educatie en e-commerce. Binnen het huidige portfolio zijn er voorbeelden om Augmented Reality toe te passen in projecten zoals het Eye film Museum en Forbo.

Een andere conclusie van het onderzoek is dat er nog geen nieuwswebsite bestaat voor Augmented Reality. Met de ervaring van VR-Expert in huis is het goed om te kijken naar de mogelijkheden voor een nieuwswebsite gericht op Augmented Reality. Door de nieuwswebsite verplicht   zichzelf om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws en kan de website gebruikt worden om leads binnen te halen.

AR in uw branche

De mogelijkheden van AR in uw branche? Bekijk:    AR BRANCHES

5.5           Onderzoeksvraag

De onderzoeksvraag van dit onderzoek was : ’Op welke manier en binnen welke branches kan   de komende vijf jaar Augmented Reality toepassen?’. Het antwoord op deze vraag moet de conclusie van het onderzoek zijn. Ik gebruik hiervoor de conclusies van de deelvragen.

De meeste onderzoeken die ik heb gelezen voorspellen een goede toekomst voor Augmented Reality. Er is hier en daar nog onzekerheid op het gebied van hoe snel de markt zal ontwikkelen en hoe de toekomst eruit zal zien. Door diverse issues op het gebied van de Head Mounted Displays zal op korte termijn vooral de telefoon en tablet worden gebruikt als apparaten om Augmented Reality te gebruiken. Voordat de Head Mounted Displays een consumentenprijs hebben zijn we ongeveer vijf jaar verder.

Het grote verschil tussen Virtual Reality en Augmented Reality zit hem vooral in de beleving. Waar Virtual Reality zich richt op de beleving en de gebruiker afsluit in een virtuele wereld, kan met Augmented Reality nog gecommuniceerd worden met de omgeving en zijn de meeste toepassingen een ondersteuning van de primaire processen. Het is daarom ook belangrijk om toepassingen te bedenken die een meerwaarde hebben voor de gebruiker. De gebruiker zal steeds kritischer worden als de WOW-factor er vanaf is. Op langere termijn zal Augmented Reality samen met de internet of Things en Artificial Intelligence oneindig veel mogelijkheden geven.

Daarnaast is het van cruciaal belang voor de adoptie van Augmented Reality dat er genoeg software en hardware op de markt komt. Op dit moment is de markt relatief klein. In Nederland zijn er weinig bedrijven die zich specialiseren in Augmented Reality. De markt wordt wel steeds groter en zowel de vraag als aanbod stijgen, maar de markt is op dit moment vooral nog hype gevoelig. Grote bedrijven als Google, Facebook, Apple en Snapchat richten zich steeds meer op toepassingen die gebruik maken van Augmented Reality. Deze bedrijven zorgen ervoor dat het grote publiek steeds meer kennis maakt met Augmented Reality, dit geldt voor de zakelijke – en de consumentenmarkt.

heeft developers in huis met goede kennis over Augmented Reality en   hoeft dus niet per se kennis van buitenaf te halen. De developers doen vooral ervaring op door Augmented Reality projecten op te pakken. De developers moeten nog meer kennis opdoen op het gebied van Google Tango. Omdat het team van   niet weet wat de mogelijkheden zijn met een diepte camera, kunnen zij dit ook niet aanbieden aan klanten. De verwachting is dat diepte camera’s en geïntegreerde Augmented Reality software in smartphones de volgende stap wordt voor Augmented Reality.

De branches waar de komende vijf jaar veel vraag zal komen naar Augmented Reality en waar   zich op kunnen gaan richten zijn de zorg, engineering, vastgoed, educatie en e- commerce. De zorg en engineering zijn niche markten waar de komende vijf jaar veel geld in omgaat voor complexe oplossingen. Op korte termijn is dit nog niet haalbaar voor  , maar op middellange termijn zijn deze markten relevant voor   om in te springen. Op korte termijn zal een uitgebreider onderzoek naar de vraag en mogelijkheden binnen deze markten relevante informatie voor   opleveren.

Vastgoed, educatie en e-commerce zijn op korte termijn relevante branches voor  . E- commerce, omdat hier een heleboel toepassingen voor te bedenken zijn en er veel ruimte is om te experimenteren. In vastgoed en educatie komt ook vraag naar Augmented Reality en   is al bezig met deze branches in de vorm van ROVR en. Op het gebied van vastgoed kan Augmented Reality bij nieuwbouwprojecten helpen om de plannen te visualiseren en erover te discussiëren met de diverse stakeholders, Daarnaast zijn er extra toepassingen voor ROVR mogelijk, waardoor ROVR nog interessanter wordt voor bedrijven, gemeenten, provincies en Rijkswaterstaat.

Bij TeachVR kan met behulp van Augmented Reality het onderwijs beter en leuker maken. Vooral bij bètavakken werkt Augmented Reality goed om complexe stof duidelijker en visueel uit te leggen.

is sinds het begin van 2017 gefuseerd met VR-Expert, een nieuwswebsite gericht op Virtual Reality. VR-Expert richt zich op de zoekmachineoptimalisatie van zijn website en staat heel hoog in Google als de gebruiker de zoekterm Virtual Reality intypt. Dit resulteert in veel leads voor  . Vaak begint dit als vraag en vervolgt dit zich in interesse in het fenomeen en de toepassingen. Door een nieuwe website op te zetten die volledig gericht is op Augmented Reality, kan hetzelfde bereikt worden voor de zoekterm Augmented Reality. De afgelopen maanden komt er steeds meer nieuws naar buiten over Augmented Reality, maar er is nog geen enkele website die zich volledig richt op Augmented Reality, terwijl veel mensen nog op Google zoeken wat Augmented Reality is. Daarnaast houdt   op die manier zichzelf ook op de hoogte van het laatste nieuws omtrent de mogelijkheden van Augmented Reality.

Naast de huidige concepten is het ook mogelijk om nieuwe concepten op te zetten. In de Virtual Reality film die   voor het Eye Film museum heeft gemaakt is te zie dat bezoekers met een tablet een tour kunnen doen door het museum. Op deze manier wordt extra informatie getoond. Augmented Reality zou hier ook perfect voor werken. Diverse musea zoals het spoorwegmuseum en het Mauritshuis maken al gebruik van Augmented Reality om interactie met de bezoekers te hebben. Een nieuwe tak opzetten, net zoals bij VR Dining is gedaan, is een mogelijkheid voor  .

Alle mogelijkheden worden in het volgende hoofdstuk uitgebreider uitgelegd en er is een toelichting voor  over welke stappen  nu moet ondernemen.