De oplossing

De oplossing is een augmented reality applicatie, waarmee medewerkers en omwonenden, 10 realistische renovatie scenario’s voor een weiland kunnen bekijken. Denk hierbij aan de toevoeging van windmolens en zonnepanelen. Via vergroot en verklein functies kunnen zij de grootte en de plaatsing van de objecten aanpassen, om zo de ervaring nog realistischer te maken. Met de augmented reality applicatie zorgen wij ervoor dat bijvoorbeeld de windmolens realistisch geschaald worden naar de werkelijkheid. We plaatsen als het ware een extra laag over de werkelijkheid. Door de objecten realistisch te schalen krijgen de omwonenden en andere betrokkenen een goed beeld van de renovatie.

De executie

We hebben voor Nohnik een interne augmented reality applicatie ontwikkeld. We hebben gekozen om de applicatie te ontwikkelen voor de iPad, zodat we gebruik konden maken van ARKit. Een ARKit zorgt voor een realistische en geschaalde weergave. In de app zijn de 10 scenario’s verwerkt. De scenario’s kunnen op ware grootte geplaatst worden op de gewenste locatie, zodat de betrokkenen een duidelijk beeld krijgen.

Nohnik

Category: AR Applicatie
Project date: November 2018
Project: AR Visualizer


 

De vraag

Nohnik is een multidisciplinair architectuur bedrijf. Voor de gemeente Noorden heeft Nohnik 10 scenario’s uitgewerkt in 3D modellen voor het renoveren van een weiland. Deze bouwplannen wilden zij graag realiseren met behulp van augmented reality. Deze visualisaties kon Nohnik vervolgens vertonen aan de omwonenden.  Aan ons was de vraag deze bouwplannen te visualiseren met behulp van augmented reality, zodat Nohnik deze kon vertonen aan de omwonenden.

Het resultaat

Met behulp van de interne augmented reality applicatie kunnen medewerkers van Nohnik hun betrokkenen een realistisch beeld tonen van scenario’s voor het renoveren van een weiland. De betrokkenen krijgen dankzij de applicatie een beter beeld van de renovatie mogelijkheden. Hierdoor worden design-en beslissingsprocessen versnelt en ontstaat er draagvlak bij alle stakeholders.

In de toekomst kunnen wij de modellen blijven vernieuwen en/of aanpassen. De applicatie bood bij de eerste testen al duidelijke waarde in communicatie richting de omwonende. De applicatie is zo opgebouwd dat er in de toekomst eenvoudig nieuwe objecten en scenario’s kunnen worden toegevoegd. Deze case toont aan hoe augmented reality ingezet kan worden bij omgevingscommunicatie om stakeholders op visuele en overtuigende manier te informeren en te overtuigen.

‘’Prettige partij om mee samen te werken, meedenkend en professioneel. Er wordt in mogelijkheden gedacht en ze doen hun uiterste best om het gewenste resultaat te bereiken. Met de resultaten zijn wij tevreden en de applicatie is zeer waardevol gebleken in het project en de discussie met diverse stakeholders.’’

Jorrit Noordhuizen, landschapsarchitect